Top 5 načina da sačuvate vid

Od svih čula koje čovek poseduje, čulo vida je podložno najvećim promenama u toku životnog veka usled mnogobrojnih spoljašnjih uticaja…