Katarakta – simptomi i tok operacije

Katarakta predstavlja jedno od najčešćih oftalmoloških oboljenja, pa je stoga i sama operacija katarakte jedan od najčešćih zahvata s kojim se susrećemo.