Prof. dr Igor Kovačević

Specijalista oftalmologije, Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Diplomirao je 2001. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2007. godine je specijalista oftalmologije, a 2013. godine je odbranio doktorsku disertaciju na temu “Uticaj dužine trajanja odvojenosti makule kod ablacije retine na postoperativnu vidnu oštrinu bolesnika operisanih klasičnom metodom”

Od 2011.godine je asistent na predmetu oftalmologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2018.godine je izabran u zvanje docenta. Profesor od 2024. godine.

Prof. Dr Igor Kovačević je zaposlen na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju za traumu i vitreoretinalnu hirurgiju, a od 2017. godine vrši funkciju načelnika tog odeljenja.

Uža specijalnost su mu klasične operacije ablacije retine („skleral buckling“) i pars plana vitrektomije (kod ablacija retine, proliferativne dijabetične retinopatije, hemoftalmusa različite etiologije, endoftalmitisa, različitih trauma oka sa ili bez prisutnog stranog tela u oku, nakon komplikacija operacija katarakte sa potonulim prirodnim ili implantiranim sočivom).

Bavi se hirurgijom katarakte, povredama oka, intravitrealnom aplikacijom lekova (anti-VEGF, kortikosteroida) , kao i laser fotokoagulacijom kod različitih patoloških promena na očnom dnu.

Jedan je od hirurga koji obavlja najveći broj vitreoretinalnih operacija u zemlji.

Do sada je objavio 110 stručnih radova u knjigama i časopisima. Urednik je udžbenika za poslediplomsku nastavu “Bolesti retine-dijagnostika i terapija”.

Kontaktirajte lekara