Dr Bojan Kalezić

Dr Bojan Kalezić

Specijalista medikal retine sa 10 godina profesionalnog specijalističkog iskustva u dijagnostici, medikamentoznom lečenju i laser intervencijama očnog dna.

Oblasti uže specijalnosti su promene od dijabeta, vaskularne okluzije, senilna degeneracija žute mrlje i druge promene na očnom dnu. Na godišnjem nivou obavi oko 5.000 pregleda i intervencija. Član je Evropskog društva specijalista za retinu (EURETINA).


Osnovne i specijalističke studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom specijalističkih studija, aktivno je učestvovao na domaćim kongresima, kao specijalizant boravio na katedri za oftalmologiju Univerziteta u Lakvili u italiji, a kao specijalista boravio na oftalmološkom odeljenju Univerzitetske bolnice u Manhajmu u Nemačkoj.

Autor je i koautor više radova i postera izlaganih na inostranim i domaćim kongresima, kao i nekoliko radova objavljenih u stranim naučnim časopisima.

Govori tečno engleski i italijanski jezik, a služi se nemačkim.

Kontaktirajte lekara