Dijagnostika

U cilju pružanja vrhunske specijalističke nege na raspolaganju su dijagnostički aparati najnovije tehnologije.

Određivanje dioptrije

Određivanje dioptrije (refrakcije) oka kod male dece vrši se metodom retinoskopije, uz pomoć aparata koji se naziva retinoskop. Kod starije dece i odraslih koristi se autokeratorefraktometar koji pruža veliku preciznost i mogućnost višestrukog automatskog merenja.

Biomikroskop sa procepnom lampom

Aparat za pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka, stereoskopsko posmatranje oka pod velikim uvećanjima.

Optička koherentna tomografija (OCT)

Suverena metoda u sagledavanju stanja žute mrlje i očnog živca, kao i praćenja efekta terapije kod oboljenja istih. Na snimku su izuzetno precizno predstavljeni unutrašnji slojevi oka kroz poprečne preseke visoke rezolucije. Indikovana je kod oboljenja različite etiologije kod kojih postoji zapaljenje, otok, ruptura ili membrana u oblasti žute mrlje, kod dijabetične makulopatije, okluzija krvnih sudova retine itd.

Kompjuterizovano vidno polje

Jednostavan pregled kojim se otkrivaju defekti u vidnom polju čak i u najranijoj fazi oštećenja očnog živca, kada pacijenti nemaju nikakvih subjektivnih smetnji. Deo je osnovne dijagnostike kao i praćenja efekta terapije kod glaukoma (povišenog očnog pritiska), teškog oboljenja oka koje dovodi do trajnog oštećenja vida i slepila ukoliko se ne otkrije na vreme i ne leči pravilno.

Ultrazvuk oka

Aparat pomoću koga se mogu izmeriti parametri oka (A scan) i vizuelizovati strukture oka u okolnostima neprovidnih medija oka kao što su katarakta, odn. zamućenje sočiva i hemoftalmus, odn. prisustvo krvi u staklastom telu (B scan).

Ishihara test

Test za utvrđivanje oštećenja kolornog vida koje, osim u slučajevima kada je urođeno kao posledica genskih mutacija, može nastati i u toku života, kao posledica traume oka, izlaganja UV zracima, degeneracije retine, degeneracije žute mrlje a javlja se i kod zapaljenja očnog živca, često i kao jedan od glavnih simptoma.

Specijalistički oftalmološki pregledi

Subspecijalistički pregledi