Terapija

Dugogodišnje iskustvo našeg tima garantuje preciznu dijagnozu uz detaljne konsultacije sa pacijentom pri svakom koraku terapije.

Argon laser

Za fotokoagulaciju retine kod dijabetične retinopatije, vaskularnih bolesti retine kao i za prevenciju nastanka ablacije retine. Tretman se obavlja ambulantno, u lokalnoj anesteziji kapima. Pacijentima se savetuje izbegavanje fizičkih napora u narednih 7 dana.

Anti-VEGF

Najsavremenija terapija u lečenju vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje, vaskularnih bolesti retine (dijabetična retinopatija, venske okuzije), kao i edema žute mrlje i neovaskularizacije retine različite etiologije. Nakon lokalne anestezije kapima, lek se ubrizgava putem injekcije, direktno u staklasto telo. Uobičajeno se daju tri doze leka u razmaku od mesec dana.

YAG laser

YAG laser se koristi za lečenje povišenog očnog pritiska i otklanjanje sekundarne katarakte. Najčešća procedura je kapsulotomija. Obavlja se pri pojavi zamućenja iza ugrađenog veštačkog sočiva nekoliko meseci ili godina nakon uklanjanja katarakte. Laserom se pravi mala rupica iza sočiva kroz koju prolazi svetlost i time vid ponovo postaje jasan.

kao komplikacija dijabetesa, predstavlja jedan od vodećih uzroka trajnog slabljenja oštrine vida i čest uzrok slepila.

je najčešći uzrok bespovratnog gubitka vida kod osoba starijih od 50 god.

Bolest se ispoljava zamućenjem centralnog vida, pojavom iskrivljenog ili talasastog vida, kao i problemima u razlikovanju boja.

 

Javlja se u dve forme:

 

“Suva“ forma je najčešća i ispoljava se postepenim i progresivnim pogoršanjem vida koje traje godinama. Lečenje nažalost, nije zadovoljavajuće, a preporučuje se unos antioksidantnih vitamina (vitamin C i E), minerala (Zn i Se) i karotenoida (luteina i zeaksantina) čime se usporava napredovanje bolesti i prelazak u težu,“vlažnu“ formu degeneracije.

 

“Vlažna“ forma daje brži i progresivniji pad vida. Savremeni tretman ove forme degeneracije ali i drugih oboljenja žute mrlje koji su praćeni stvaranjem membrana novoformiranih krvnih sudova je primena anti-VEGF. Lek se ubrizgava putem injekcije u staklasto telo, najcesce u tri doze nakon čega se radi kontrolni OCT snimak, na osnovu koga se precizno vidi efekat terapije, koji je najčešće veoma zadovoljavajući.

predstavljaju veliku i raznovrsnu grupu zapaljenskih bolesti oka, koje mogu dovesti do pada vida i uticati na kvalitet života.
Zapaljenjska stanja oka koja zahvataju retinalne krvne sudove.

Ablacija retine je najčešći uzrok bespovratnog gubitka vida kod osoba starijih od 50 god.