Terapija

Dugogodišnje iskustvo našeg tima garantuje preciznu dijagnozu uz detaljne konsultacije sa pacijentom pri svakom koraku terapije.

Argon laser

Za fotokoagulaciju retine kod dijabetične retinopatije, vaskularnih bolesti retine kao i za prevenciju nastanka ablacije retine. Tretman se obavlja ambulantno, u lokalnoj anesteziji kapima. Pacijentima se savetuje izbegavanje fizičkih napora u narednih 7 dana.

Anti-VEGF

Najsavremenija terapija u lečenju vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje, vaskularnih bolesti retine (dijabetična retinopatija, venske okuzije), kao i edema žute mrlje i neovaskularizacije retine različite etiologije. Nakon lokalne anestezije kapima, lek se ubrizgava putem injekcije, direktno u staklasto telo. Uobičajeno se daju tri doze leka u razmaku od mesec dana.
kao komplikacija dijabetesa, predstavlja jedan od vodećih uzroka trajnog slabljenja oštrine vida i čest uzrok slepila.

je najčešći uzrok bespovratnog gubitka vida kod osoba starijih od 50 god.

Bolest se ispoljava zamućenjem centralnog vida, pojavom iskrivljenog ili talasastog vida, kao i problemima u razlikovanju boja.

 

Javlja se u dve forme:

 

“Suva“ forma je najčešća i ispoljava se postepenim i progresivnim pogoršanjem vida koje traje godinama. Lečenje nažalost, nije zadovoljavajuće, a preporučuje se unos antioksidantnih vitamina (vitamin C i E), minerala (Zn i Se) i karotenoida (luteina i zeaksantina) čime se usporava napredovanje bolesti i prelazak u težu,“vlažnu“ formu degeneracije.

 

“Vlažna“ forma daje brži i progresivniji pad vida. Savremeni tretman ove forme degeneracije ali i drugih oboljenja žute mrlje koji su praćeni stvaranjem membrana novoformiranih krvnih sudova je primena anti-VEGF. Lek se ubrizgava putem injekcije u staklasto telo, najcesce u tri doze nakon čega se radi kontrolni OCT snimak, na osnovu koga se precizno vidi efekat terapije, koji je najčešće veoma zadovoljavajući.

predstavljaju veliku i raznovrsnu grupu zapaljenskih bolesti oka, koje mogu dovesti do pada vida i uticati na kvalitet života.
Zapaljenjska stanja oka koja zahvataju retinalne krvne sudove.
je najčešći uzrok bespovratnog gubitka vida kod osoba starijih od 50 god.