Dr Goran Damjanović

Dr Goran Damjanović

Specijalista oftalmologije. Specijalizaciju završio na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije gde je stalno zaposlen.


Završio je Akademske specijalističke studije iz oblasti kliničke i primenjene anatomije.


Iz domena prednjeg segmenta oka obavlja sledeće operacije:

  • Hirurgija svih oblika katarakte

  • Sekundarna ugradnja intraokularnih sočiva ( skleralna fiksacija i fiksacija sočiva za dužicu).

  • Hirurško rešavanje povreda oka i stanja nakon povreda oka.

  • Prednja vitrektomija

Iz domena vitreoretinalne hirurgije (zadnjeg segmenta oka) obavlja sledeće operacije:

  • Klasične operacije ablacije retine (scleral buckling)

  • Vitrektomije kod različitih oboljenja oka

  • Intravitrealna aplikacija AntiVegf terapije

  • Laserfotokoagulacija promena na očnom dnu različite etiologije


Redovni je učesnik domaćih i stranih oftalmoloških kongresa.

Kontaktirajte lekara