Dr Ivan Misic

Dr Ivan Mišić

Specijalista oftalmologije. Rođen 1981. godine u Vukovaru. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. 

 

Zaposlen je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u čiju nadležnost spada pružanje zdravstvene zaštite članovima Vlade i Skupštine Republike Srbije, stranim delegacijama i zaposlenima u drugim državnim ustanovama povezanim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

 

Specijalizira oftalmologiju od 2018. godine na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, pod mentorstvom doc. dr Igora Kovačevića, načelnika Odeljenja za traumu i vitreoretinalnu hirurgiju. Specijalistički ispit polaže 2023. godine sa odličnim uspehom.

Usavršava se u korišćenju više dijagnostičkih i hirurških metoda, sa naglaskom na oftalmološki ultrazvuk i hirurgiju kapaka.

Aktivno se bavi naučnoistraživačkim radom. Jedan je od koautora udžbenika za postdiplomsku nastavu „Bolesti retine – dijagnostika i terapija“

Kontaktirajte lekara