Dr Sanja Petrović Pajić

Kl. asist. dr Sanja Petrović-Pajić

Rođena u Karlovcu 1982.godine. Diplomirala 2008 na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.


Specijalističke akademske studije iz oftalmologije je završila 2011.godine i odbranila rad pod nazivom “Poređenje određivanja vidne oštrine, preoperativno i postoperativno, pacijenata sa senilnom kataraktom Snellen-ovim i ETDRS testom”. Dobitnik stipendije Internacionalnog veća oftalmologije, Ingrid Kreissig nagrade i SOE stipendije. 


Dr Petrović Pajić je zaposlena na Klinici za očne bolesti, Kliničkog Centra Srbije na odeljenju Vitreoretinalne hirurgije i ablacija, kao i u Kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku. Dodatno usavršavanje (subspecijalizaciju) iz vitreoretinalne hirurgije i hirurgije katarakte završila je na Očnoj klinici, Univerzitetskog medicinskog centra u Ljubljani u trajanju 16 meseci.


Uža specijalnost su joj hirurgija katarakte, klasične operacije ablacija retine (“scleral buckling”) i pars plana vitrektomije (hirurgija makule-epiretinalne membrane i rupture, ablacije retine, hemoftalmusi različite etiologije, proliferativna dijabetična retinopatija, endoftalmitisi, komplikacije hirurgije katarakt sa potonućem prirodnog ili veštačkog sočiva).

Dr Petrović obavlja i ultrazvučne preglede oka i jedan je od pet članova Kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku oka na Klinici za očne bolesti.


Do sada je objavila više stručnih radova u knjigama i časopisima, kao i poglavlja u knjigama. 

Kontaktirajte lekara