Jelena Milojevic medicinska sestra

Jelena Milojević

Rođena je 1991. godine u Kruševcu.

Završila Srednju Medicinsku školu u Kruševcu smer – Medicinska sestra tehničar, vanredno završena srednja grafičko-medijska škola smer Fotograf u Beogradu. Apsolvent Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na odseku Oligofrenologije.

Iskustvo u medicinskom delu struke stiče u Oftalmologiji Sjaj od 2021. Godine.