Prof. dr Dragana Kovačević-Pavićević

Prof. dr Dragana Kovačević-Pavićević

Prof. dr Dragana Kovačević-Pavićević, specijalista oftalmologije, Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Rođena je u Beogradu 1950. godine.

Obrazovanje

Diplomirala je 1975. godine na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1981. godine je specijalista oftalmologije. 1990. godine je odbranila magistarski rad na temu
“Očne promene u toku Bechterew-a” , 
a 1998. godine je odbranila doktorsku disertaciju sa temom “Značaj citokina u patogenezi i evoluciji uveitisa”.

Od 1989. godine je asistent na predmetu
oftalmologija na Medicinskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.

1998. godine je izabrana u zvanje docenta,

a 2012. godine je izabrana u zvanje profesora.

Radno iskustvo

Prof. dr Dragana Kovačević-Pavićević je zaposlena na Klinici za Očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju za uveitise od 1976. godine, a od 2005. godine vrši funkciju načelnika tog odeljenja.

Od 1998. godine, od osnivanja, radi u Oftalmologiji Sjaj Prof. Kovačević.

Uža specijalnost

Uža specijalnost su joj zapaljenja oka. Posebno se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesnika sa uveitisom, kako kod dece, tako i kod odraslih. Pored kliničkih, obrađuju se i imunološki aspekti uveitisa, bilo kao posebni entiteti, bilo u sklopu drugih bolesti.

Autor je i koautor preko 150 stručnih radova u časopisima, praktikumima i knjigama. Učestvovala je u pet istraživačkih projekata. Član je Evropskog udruženja oftalmologa za retinu, kao i Udruženja oftalmologa Srbije.

Kontaktirajte lekara