Doc. dr Bojana Dačić-Krnjaja

Doc. dr Bojana Dačić-Krnjaja

Specijalista oftalmologije, rođena je 1974. godine u Beogradu.


Diplomirala je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Klinici za očne bolesti, Kliničkog centra Srbije od 2000. godine, gde je i obavila specijalistički staž. Specijalistički ispit iz oftalmologije je položila 2005.godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena dijagnostičke vrednosti grupe brzih i jednostavnih kliničkih testova za dijagnozu suvog oka“ odbranila je 2018.godine. 


Od 2014.godine je asistent na predmetu oftalmologija na na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Nakon položenog specijalističkog ispita od 2005. godine  zaposlena je  na odeljenju za suzne puteve i tumore orbite, Klinike za očne bolesti, KCS, a od 2009.godine na odeljenju  za oboljenja i hirurgiju konjunktive i rožnjače iste klinike.


Uža specijalonst su joj operativni zahvati na rožnjači (plastika i transplantacija u rešavanju distrofija, degeneracija, inflamatornih i  infektivnih oboljenja rožnjače, cross linking metoda za sprečavanje progresije keratokonusa), konjunktivi (uklanjanje pterigijuma sa transplantacijom konjunktive) i kapcima (operacije protiv entropijuma, ektropijuma i kod povrede kapaka), a bavi se i hirurgijom katarakte (fakoemulzifikacijom i ekstrakapsularnom ekstrakcijom katarakte velikom rezom) sa ugradnojm artificijalnog sočiva, kao i laserskom intervencijom kod sekundarne katarakte . Pored osnovne kliničke dijagnostike, uže stručno se bavi ultrazvučnom dijagnostikom oka i orbite, kao i ultrazvučnom biomikroskopijom.


Do sada je objavila 49 stručnih radova u knjigama i časopisima.

Kontaktirajte lekara