Doc. dr Marko Kontić

Diplomirao 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Od 2005. godine specijalista oftalmologije na Klinici za očne bolesti VMA. 2016. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu “Uticaj selektivne laser trabekuloplastike na visinu intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom”. 2013. godine izabran u zvanje asistenta za predmet Oftalmologija na Medicinskom fakultetu VMA, a 2017. izabran u zvanje docenta.


Doc. dr Marko Kontić se bavi oboljenjima prednjeg segmenta oka, operacijama katarakte metodom fakoemulzifikacije, specijalizovan je za kompleksne slučajeve u oblasti hirurgije, kao što su operacije katarakte kod pacijenata sa angularnim i kapsularnim glaukomom, operacije traumatskih i subluksiranih katarakti i skleralne fiksacije intraokularnog sočiva. Dr Kontić se bavi medikamentnim i hirurškim lečenjem glaukoma i do sada je uradio veliki broj filtracionih operacija kao i kombinovanih operacija katarakte i glaukoma. Do sada je objavio oko 60 naučnih radova i sažetaka u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Član je upravnog odbora Udruženja glaukomatologa Srbije, Udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju Srbije, Američke oftalmološke akademije, Evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju i Internacionalnog udruženja hirurga glaukoma.

Kontaktirajte lekara