Dr Dolika Vasović

Specijalista oftalmologije

Dolika Vasović, rođena je u Beogradu 17. januara 1993. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Novom Pazaru kao nosilac Vukove diplome i priznanja za učenika generacije. Upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu školske 2011/12. godine. Diplomirala je 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,93 kao nosilac priznanja za najboljeg diplomiranog studenta u generaciji. Stručni ispit za doktora medicine je položila januara 2018. godine. Na završnoj je godini doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od oktobra 2022. godine je specijalista oftalmologije. 

Dr Dolika Vasović je zaposlena na Klinici za očne bolesti UKCS od juna 2018. godine. 

Usavršava se u korišćenju više dijagnostičkih i hirurških metoda, uključujući ultrazvuk oka i hirurgiju kapaka. Uža specijalnost su joj operativni zahvati na kapcima (operacije protiv ektropijuma, entropijuma, blefaroplastika, povrede kapaka, tumori kapaka) i vežnjači (uklanjanje pterigijuma sa transplantacijom vežnjače, tumori vežnjače). Bavi se laserskom intervencijom kod sekundarne katarakte. 

Autor i koautor je velikog broja stručnih radova objavljenih u časopisima i predstavljenih na domaćim i međunarodnim kongresima.