Dr Marijana Kovačević

Dr Marijana Kovačević

Specijalista oftalmologije.

Rođena u Ćupriji 1973. godine.

Medicinski fakultet i specijalizaciju završila je u Beogradu.

Od početka specijalističkog staža uže polje interesovanja joj je pedijatrijska oftalmologija. Radila je  u kabinetu za strabologiju očnog odeljenja  Zdravstvenog centra Ćuprija, a zatim u kabinetu za neurooftalmologiju Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu.

Završila je edukaciju na odeljenju za strabologiju i ambliopiju na Očnoj klinici,  KCS 2006. god. i  na Očnoj klinici „Prof. dr Ivan Stanković“, KBC Zvezdara 2007. god., kao i usavršavanja u Budimpešti (European Strabismological Association Meeting 2016. god.) , Portu (ESA 2017. god.) i Vašingtonu (American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus Meetig 2018. god.).

Edukovala se i iz kontaktologije na Očnoj klinici KCS, 2009. god. i ultrazvučne dijagnostike u oftalmologiji 2013. godine.

U Oftalmologiji Sjaj obavlja dioptrijske i kompletne oftalmološke preglede dece i odraslih, neurooftalmološke preglede i ultrazvučnu dijagnostiku oboljenja oka.

Kontaktirajte lekara