Dr Mladen Bila

Kl. asist. dr Mladen Bila

Specijalista oftalmologije. Rođen je u Beogradu 1980.godine


Diplomirao je 2008.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2016.godine je specijalista oftalmologije. Specijalističke akademske studije iz oftalmologije je uspešno završio 2013.godine odbranivši rad na temu „ Savremeni aspekti etiologije i patogeneze ablacije retine“. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama iz oblasti rekonstruktivne hirurgije.

Dr Mladen Bila je zaposlen na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na Odeljenju za traumu oka i vitreoretinalnu hirurgiju.


Vitreoretinalna hirurgija (klasične operacije ablacije retine
  „scleral buckling” metodom, pars plana vitrektomije kod  oboljenja   oka različite etiologije.  Problem dijabetične retinopatije. Intravitrealna aplikacija anti-VEGF terapije. Argon  laserfotokoagulacija promena na očnom dnu različite etiologije. Hirurško zbrinjavanje povreda oka. Hirurgija katarakte. Ultrazvučna dijagnostika oftalmoloških oboljenja.


Dr Bila je autor i koautor više  radova u domaćim i stranim stručnim časopisima. Koautor je udžbenika za poslediplomsku nastavu „ Bolesti retine-dijagnostika i terapija“. U februaru 2018.godine učestvuje na 22nd ESCRS Winter Meeting u Beogradu. U martu 2020. godine učestvuje na Retina week stručnom sastanku u Beogradu.

Učestvuje na brojnim stručnim sastancima u organizaciji Klinike za očne bolesti, Kliničkog centra Srbije: „ Novine u vitreoretinalnoj hirurgiji“, „ Novine u dijagnostici i hirurškom lečenju traume oka i funkcionalni uspeh klasične operacije ablacije retine“, „ Novine u dijagnostici i lečenju oboljenja zadnjeg segmenta oka kod dece“, „ Katarakta i glaukom“ i mnogim drugim sastancima. Učestvuje na brojnim kursevima „ Fakoemulzifikacija kao metoda izbora u operaciji katarakte“, Vaskularne bolesti oka“, „ Miopno oko“ i drugim.

Kontaktirajte lekara