dr veroslava stankovic

Mr sc. med. dr Veroslava Stanković

Specijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi.


Dr Veroslava Stanković je rođena 1972 godine u Nišu. Diplomirala 1997. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz Higijene završila je 2003. na VMA. Magisterijum iz oblasti Sudske medicine 2003. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Užu specijalizaciju ishrane zdravih i bolesnih ljudi je završila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2004. godine zaposlena je na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Šef je Katedre za strukovne dijetetičare-nutricioniste od novembra 2021 godine. 


Član je Lekarske komore i Društva dijetetičara-nutricionista.


Bavi se medicinskom nutritivnom terapijom, izradom personalnih jelovnika. Učitelj je više holističkih metoda priznatih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Srbije (Sl.glasnik br1/2020). 

Višegodišnji edukator na Susretima zdravstvenih radnika Srbije u okviru Društva dijetetičara-nutricionista. Autor je i koautor više stručnih radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti ishrane. 

Kontaktirajte lekara