Dr Vladan Kovačević

Dr Vladan Kovačević

 Specijalista interne medicine.

Rođen je u Beogradu 1982. godine.


Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine .


Od 2010. godine je zaposlen u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Specijalistički ispit iz interne medicine je položio 2017. godine. 


Od početka radnog odnosa u Klinici za kardiologiju je radio u Sali za kateterizaciju srca, obučavao se u Koronarnoj jedinici Urgentnog centra, a od januara 2012. godine radi na Odeljenju invazivne elektrofiziologije gde se bavi interventnom elektrofiziologijom i kateterskom ablacijom srčanih aritmija. 


Autor i koautor u većem broju naučnih radova in extenso i apstrakata u međunarodnim i domaćim časopisima. 


Učesnik je većeg broja stranih i domaćih kongresa gde je održao više predavanja po pozivu iz oblasti srčanih aritmija.


Takođe, učesnik je uskospecijalizovanih kurseva iz oblasti elektrofiziologije, interventne i kliničke kardiologije u zemlji i inostranstvu. 


Član je Udruženja kardiologa Srbije, Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja kardiologa. 

Kontaktirajte lekara