Dr Vladimir Milutinović

Dr Vladimir Milutinović

Specijalista oftalmologije. 

Rođen 1986. godine u Beogradu. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2010. godine, 

Specijalizaciju iz oftalmologije završio je na Klinici za očne bolesti Univezitetskog kliničkog centra Srbije 2019. godine sa odličnom ocenom, a od 2020. godine je student na doktorskim akademskim studijama. 

Dr Vladimir Milutinović je zaposlen je na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije od 2017. godine na odeljenju za retinovitrealnu hirurgiju.

Uža specijalnost dr Vladimira Milutinovića je dijagnostika i hirurško i medikamentno lečenje različitih bolesti zadnjeg segmenta oka. 

Dr Vladimir Milutinović se bavi:

  • Hirurgijom katarakte; 
  • Klasičnom hirurgijom ablacije retine – scleral buckling i pars plana vitrektomijom kod ablacije retine; 
  • Hirurgijom hemoftalmusa različite etiologije; 
  • Hirurgijom proliferativne dijabetesne retnopatije; 
  • Hirurgijom povreda oka; 
  • Hirurgijom komplikacija hirurgije katarakte; 
  • Laserfotokoagulacijom ruptura i drugih degenerativnih promena retine;
  • Intravitrealnom aplikacijom lekova (antiVEGF, koritkosteroida).


Aktivno učestvuje u naučnoistraživačkom radu.

Kontaktirajte lekara