Dr Vladimir Milutinović

Dr Vladimir Milutinović

Specijalista oftalmologije. Rođen 1986. godine u Beogradu. 

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2010. godine, a specijalizaciju iz oftalmologije na Klinici za očne bolesti Univezitetskog kliničkog centra Srbije 2019. godine sa odličnom ocenom. Od 2020. godine student na doktorskim akademskim studijama. 

Zaposlen je na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije od 2017. godine na odeljenju za retinovitrealnu hirurgiju.

Uža specijalnost mu je dijagnostika i hirurško i medikamentno lečenje različitih bolesti zadnjeg segmenta oka. Bavi se hirurgijom katarakte, klasičnom hirurgijom ablacije retine – scleral buckling, pars plana vitrektomijom kod ablacije retine, hemoftalmusa različite etiologije, proliferativne dijabetesne retnopatije, povreda oka, komplikacija hirurgije katarakte, laserfotokoagulacijom ruptura i drugih degenerativnih promena retine i intravitrealnom aplikacijom lekova (antiVEGF, koritkosteroida).

Aktivno učestvuje u naučnoistraživačkom radu.

Kontaktirajte lekara