Kl. asist. dr Jelena Potić

Kl. asist. dr Jelena Potić

Specijalista oftalmologije, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Rođena je u Beogradu 1985. godine.


Diplomirala je 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao najbolji student generacije. 2014. godine bila je dobitnik stipendije Vlade Švajcarske (Swiss Government Excellence Scholarship) za izradu doktorske disertacije.

Od 2016. godine je specijalista oftalmologije, a 2018. godine je odbranila doktorsku disertaciju na temu “Karakterizacija mehanizama degeneracije fotoreceptora tokom ablacije retine: evaluacija anatomskog i funkcionalnog postoperativnog oporavka”. Od 2019.godine je asistent na predmetu oftalmologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Kl. asist. dr Jelena Potić je zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na Odeljenju za traumu i vitreoretinalnu hirurgiju.


Uža specijalnost su klasične operacije ablacije retine („skleral buckling“) i pars plana vitrektomije (kod ablacija retine, proliferativne dijabetične retinopatije, hemoftalmusa različite etiologije, endoftalmitisa, različitih trauma oka sa ili bez prisutnog stranog tela u oku, nakon komplikacija operacija katarakte sa potonulim prirodnim ili implantiranim sočivom).

Bavi se povredama oka, laser fotokoagulacijom kod različitih patoloških promena na očnom dnu, intravitrealnom aplikacijom lekova (anti-VEGF, kortikosteroida) i ultrazvučnom dijagnostikom oftalmoloških oboljenja. 

Autor je i koautor preko 50 stručnih radova objavljenh u knjigama i časopisima i predstavljenih na domaćim i međunarodnim kongresima. Koautor je udžbenika za poslediplomsku nastavu “Bolesti retine-dijagnostika i terapija”.  

Kontaktirajte lekara