Kl. asist. dr Jelena Vasilijević

Kl. asist. dr Jelena Vasilijević

Specijalista oftalmologije, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Rođena u Subotici 1979.godine

 

Diplomirala je 2004.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz oftalmologije je započela 2007. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, a 05.12.2011. godine je položila specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Od 2013. godine je zaposlena na Očnoj Klinici, Kliničkog centra Srbije, dok je od 2015. godine asistent na predmetu oftalmologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.2020. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena efekta panretinalne fotokoagulacije merenjem kvaliteta života i zadovoljstva lečenjem kod pacijenata sa dijabetesnom retinopatijom“. Dobitnik je više stipendija (GOA, SOE, AAF) za boravak i usavršavanje u Pragu, Lajpcigu, Londonu, Salzburgu.

Kl.asist. dr sc med dr Jelena Vasilijević je zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije,  u dnevnoj bolnici za medikamentozno lečenje vaskularnih oboljenja retine i dijabetesa (medical retina)


Uža specijalnost su joj vaskularne bolesti retine (dijabetična retinopatija, okluzivne bolesti oka), kao i urođene i stečene bolesti žute mrlje. Vrši klasične operacije ablacije retine („skleral buckling“). Bavi se laserskom fotokoagulacijom kod različitih patoloških promena na očnom dnu, vrši intravitrealnu aplikaciju lekova (anti-VEGF, kortikosteroida). Sprovodi dijagnostičke metode fluoresceinsku angiografiju, optičku koherentu tomografiju i optičku koherentnu tomografiju angiografiju.


Autor i koautor je 84 stručna rada objavljenih u knjigama i časopisima i predstavljenih na domaćim i međunarodnim kongresima. Autor i koautor je poglavlja u tri udžbenika za poslediplomsku nastavu “Bolesti retine-dijagnostika i terapija”, „Oftalmologija – odabrana poglavlјa i prikaz interesantnih slučajeva” i „Clinical Cases in Uveitis“.  

Kontaktirajte lekara