Kl. asist. dr Jelena Vasilijević

Doc. dr Jelena Vasilijević

Specijalista oftalmologije, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Rođena u Subotici 1979.godine

 

Diplomirala je 2004.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz oftalmologije je započela 2007. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, a 05.12.2011. godine je položila specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Od 2013. godine je zaposlena na Očnoj Klinici, Kliničkog centra Srbije, dok je od 2015. godine asistent, a od 2022. docent na predmetu oftalmologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.2020. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena efekta panretinalne fotokoagulacije merenjem kvaliteta života i zadovoljstva lečenjem kod pacijenata sa dijabetesnom retinopatijom“. Dobitnik je više stipendija (GOA, SOE, AAF) za boravak i usavršavanje u Pragu, Lajpcigu, Londonu, Salzburgu.

 

Doc. dr sc med dr Jelena Vasilijević je zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije,  u dnevnoj bolnici za medikamentozno lečenje vaskularnih oboljenja retine i dijabetesa (medical retina)

 

Uža specijalnost su joj vaskularne bolesti retine (dijabetična retinopatija, okluzivne bolesti oka), kao i urođene i stečene bolesti žute mrlje. Vrši klasične operacije ablacije retine („skleral buckling“). Bavi se laserskom fotokoagulacijom kod različitih patoloških promena na očnom dnu, vrši intravitrealnu aplikaciju lekova (anti-VEGF, kortikosteroida). Sprovodi dijagnostičke metode fluoresceinsku angiografiju, optičku koherentu tomografiju i optičku koherentnu tomografiju angiografiju.

 

Autor i koautor je 84 stručna rada objavljenih u knjigama i časopisima i predstavljenih na domaćim i međunarodnim kongresima. Autor i koautor je poglavlja u tri udžbenika za poslediplomsku nastavu “Bolesti retine-dijagnostika i terapija”, „Oftalmologija – odabrana poglavlјa i prikaz interesantnih slučajeva” i „Clinical Cases in Uveitis“.

Kontaktirajte lekara