Mr sci. med. dr Zora Stanković

Prim. dr Zora Stanković

Specijalista oftalmologije, oftalmohirurg.


Rođena je u Beogradu 1973. godine.


Diplomirala je 1998.god.na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2005. godine je specijalista oftalmologije, a 2006. god.odbranila magistarsku tezu “Uticaj operacije katarakte na očni pritisak”.


Od strane Ministarstva zdravlja 2019.god. imenovana u zvanje Primarijus.


Prim. mr sc.med. dr Zora Stanković, 2000.god. je primljena u stalni radni odnos na Očnu kliniku KCS Srbije. Od 2005. do 2010. godine radi na Odeljenju za uveitise, a od 2010. god. na Odseku za hirurgiju katarakte.  Od 2018. godine radi u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici Sjaj.


Prim.mr sc. med. dr Zora Stanković se bavi operacijama katarakte (fakoemulzifikacija, MICS tehnika). Uspešno izvodi operacije komplikovanih katarakti kod očiju obolelih od: glaukoma (simplex, kapsularni, angularni, posle YAG laser iridotomije i operacije glaukoma), dijabetesa (posle laser fotokoagulacije – LFC), visoke miopije, uveitisa, pseudoeksfolijativnog sindroma, kao i kod operisanih od ablacije retine i psihijatrijskih bolesnika.


ZAMENA PRIRODNOG SOČIVA VEŠTAČKIM INTRAOKULARNIM SOČIVOM (skidanje dioptrije kod odraslih kratkovidih i dalekovidih osoba, kao i kod osoba sa više od 45 godina, kod kojih je počela presbiopija, tj. staračka dalekovidost).


Kao oftalmohirurg do sada je uradila: 7.500 operacija fakoemulzifikacijom, 3.500 operacija komplikovanih katarakti fakoemulzifikacijom, 500 operacija tehnikom ekstrakapsularne ekstrakcije sočiva.


Prim.mr sc.med.dr Zora Stanković je u Srbiji vodeći ženski fakohirurg po broju urađenih operacija, kao i u rešavanju najtežih oblika komplikovanih katarakti.