Prim. dr Zora Stanković

Prim. dr Zora Stanković

Specijalista oftalmologije i oftalmohirurg.

Diplomirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Od 2005. godine je specijalista oftalmologije, a 2006. godine je odbranila magistarsku tezu “Uticaj operacije katarakte na očni pritisak”.

Prim. mr sc. med dr Zora Stanković je 2019. godine imenovana u zvanje Primarijus od strane Ministarstva zdravlja

2000. godine je primljena u stalni radni odnos na Očnu kliniku KCS Srbije. Od 2005. do 2010. godine radi na Odeljenju za uveitise, a od 2010. godine  na Odseku za hirurgiju katarakte. 

Prim. mr sc. med. dr Zora Stanković se bavi operacijama katarakte (fakoemulzifikacija, MICS tehnika) i uspešno izvodi operacije komplikovanih katarakti kod očiju obolelih od: glaukoma (simplex, kapsularni, angularni, posle YAG laser iridotomije i operacije glaukoma), dijabetesa (posle laser fotokoagulacije – LFC), visoke miopije, uveitisa, pseudoeksfolijativnog sindroma, kao i kod operisanih od ablacije retine i psihijatrijskih bolesnika.

Specijalnost prim. mr sc. med. dr Zora Stanković je i zamena prirodnog sočiva veštačkim intraokularnim sočivom (skidanje dioptrije kod odraslih kratkovidih i dalekovidih osoba, kao i kod osoba sa više od 45 godina, kod kojih je počela presbiopija, tj. staračka dalekovidost).

Kao oftalmohirurg je do sada uradila: 9.000 operacija fakoemulzifikacijom, 4.000 operacija komplikovanih katarakti fakoemulzifikacijom, 500 operacija tehnikom ekstrakapsularne ekstrakcije sočiva.

Prim. mr sc. med. dr Zora Stanković je u Srbiji vodeći fakohirurg po broju urađenih operacija, kao i u rešavanju najtežih oblika komplikovanih katarakti.

Kontaktirajte lekara