Prof. dr Miroslav Kovačević

Prof. dr Miroslav Kovačević

Rodonačelnik Urgentne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i jedan od osnivača Urgentnog centra.

Glavni i odgovorni urednik tri knjige-udžbenika iz Urgentne medicine i autor više od 300 stručnih i naučnih publikacija iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti mozga, glavobolja (i migrena), oštećenja perifernog nervnog sistema, degenerativnih oboljenja kičmenog stuba i drugih bolesti centralnog nervnog sistema.

Kontaktirajte lekara