Prof. dr Svetlana Stanojlović

 • Polje rada
  Hirurgija katarakte, Keratokonus (Cross-linking),
  Transplantacija rožnjače, Transplantacija limbalnih matičnih ćelija nakon hemijskih i termičkih
  povreda oka, Hirurgija vežnjače ( pterigijum)
  Blefaritisi, Konjunktivitisi i bolesti rožnjače,
  Bolesti prednjeg segmenta oka udružene sa sistemskim bolestima

 

 • Obrazovanje
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1993
  Specijalistički ispit, Klinika za očne bolesti KCS, 1999
  Magisterijum, 2002
  International Basic Science Assesment test, Inernational Council of Ophthalmology, 2003
  International Clinical Science Assesment test, Inernational Council of Ophthalmology, 2003
  Doktorat (2012), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu/ Charité Universitätsmedizin
  Berlin

 

 • Stručno usavršavanje
  Charité Hospital/ Charité Universitätsmedizin Berlin (prof. dr Uwe Pleyer),godinu dana istraživač
  u projektu koji se bavi imunomodulatornom terapijom u transplantaciji rožnjače (Deutsche
  Forschungsgemeinschaft), 2007-2008
  Studijski boravci: Department for Corneal and External Eye Diseases, Moorefield Eye Hospital,
  London, 2000 i 2014; Augenklinik Köln-Merheim, 2005; Universitätsklinikum Essen, 2005
  Profesionalna dostignuća
  Autor i koautor naučnih i stručnih radova u vodećim oftalmološkim časopisima

 

 • Članstvo u profesionalnim udruženjima
  Srpsko lekarsko društvo, Udruženje oftalmologa Srbije, Evropsko udruženje za hirurgiju
  katarakte i refraktivnu hirurgiju (European Society of Cataract and Refractive Surgeons)
  Nacionalni član u međunarodnom projektu za aniridiju (COST Action ANIRIDIA-NET) CA18116
  Član Republičke stručne komisije za oftalmologiju

 

 • Radno mesto
  Odeljenje za bolesti i hirurgiju rožnjače i vežnjače, Klinika za očne bolesti, Univerzitetski klinički
  centar Srbije
  Vanredni profesor na Katedri oftalmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontaktirajte lekara