Snezana Stevic

Snežana Stević

Medicinska sestra-instrumentarka.

Rođena u Velikom Gradištu 1976. Godine. Srednju medicinsku školu završila u Požarevcu. Od 2001. godine radila je na Očnoj Klinici KCS na poslovima medicinske sestre, a od 2007. godine kao instrumentarka. U Oftalmologiji Sjaj obavlja poslove medicinske sestre-instrumentarke od 2021. Godine.