Stanka Dujanović

Stanka Dujanović

Završila srednju medicinsku školu sa zvanjem medicinske sestre-tehničar.

Radno iskustvo je stekla u KBC Virovitica, na odeljenjima interne medicine, intenzivne nege, hirurgije, neurologije.