Šta je daltonizam? Uzroci, oblici i dijagnoza

Asocijacija prosečne osobe na daltonizam je pojedinac koji vidi svet u crno-beloj boji. Da li je stvarno tako?

 

Daltonizam je vrsta poremećaja kada osoba nije u mogućnosti da razlikuje boje ili konkretnu boju a uz to ima i nedostatak u doživljaju boja. Dakle, to je smanjena sposobnost da se vidi boja ili razlike u boji.

 

Kako bismo to stavili u perspektivu: zdrava osoba razlikuje preko 2000 boja dok osobe sa daltonizmom daleko manje. One uglavnom ne prave razliku između određenih boja, ne razlikuju nijanse određene boje, a ređe ne razlikuju ni tri osnovne boje.

 

Uzroci poremećaja u raspoznavanju boja

 

Daltonizam je skoro uvek nasledan i češće pogađa muškarce nego žene. Naime, 1 od 12 muškaraca i 1 od 200 žena ima neki od poremećaja u razlikovanju boja. U slučajevima oboljenja poput glaukoma, katarakte, degeneracije žute mrlje, dijabetičke retinopatije ili težih povreda oka može doći do stečenog neraspoznavanja boja. Takođe, neželjena dejstva lekova mogu dovesti do nekog oblika poremećaja u razlikovanju boja. Isto tako, neurološka oboljenja praćena neuritisom očnog živca često kao prvi simptom daju oštećenje kolornog vida, kada pacijent primećuje da su mu boje “izbledele”.

 

Oblici daltonizma

 

Kao i svaki poremećaj, daltonizam ima određene varijacije. Najčešći oblik je kada osoba ne može da napravi razliku između crvene i zelene boje, ređe plave i žute, a najređa je potpuna nesposobnost razlikovanja boja. Poznata su tri oblika poremećaja u raspoznavanju boja:

 

  • Protanopija: neraspoznavanje crvene boje, crvena boja izgleda kao tamnozelena a zelena kao žućkastobraon
  • Deuteranopija: neraspoznavanje zelene boje, zelena boja izgleda kao braon a crvena kao bež boja
  • Tritanopija: neraspoznavanje plave boje, plava boja izgleda kao zelena a teže se raspoznaje i žuta, ona je bledoroze

 

Oblici daltonizma

 

Dijagnoza i lečenje

 

Za stečene oblike poremećaja u razlikovanju boja postoji mogućnost lečenja dok za urođeni daltonizam ne postoji.

 

Ishihara test, koji se može obaviti u Oftalmologiji Sjaj, pomaže u određivanju sposobnosti raspoznavanja boja. Ovaj test je sličan testu za određivanje dioptrije. Razlika je što se umesto table sa slovima i brojevima različitih veličina koriste table sa slikama tačkastih krugova unutar kojih se nalaze obojeni brojevi. Kao rezultat, osoba sa normalnim vidom će jasno razlikovati boje i brojeve unutar krugova dok će daltonista imati poteškoća sa istim.

 

Lečenje poremećaja u razlikovanju boja nije moguće osim ako je izazvano drugim oboljenjima ili uzimanjem određenih lekova. U tim slučajevima prekid uzimanja lekova ili lečenje oboljenja koja su oštetila kolorni vid mogu dovesti do poboljšanja u razlikovanju boja.

 

Pomagala za poboljšanje percepcije boja kao što su kontaktna sočiva i naočare sa određenim filterima ne leče poremećaj, ali postoje izveštaji da kod nekih osoba imaju blagi benefit.